Η εθνική ομάδα συνεχίζει δυναμικά το διαδικτυακό πιλοτικό μάθημα του EUHeritage υπό την καθοδήγηση της κυρίας Ζωής Ακριβούλη! Καλή συνέχεια στην ομάδα! The national team is dynamically continuing the online pilot course of EUHeritage under the guidance of Mrs. Zoe Akrivouli! Good luck to the team!