Εγγραφή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΑΠ για τον συμπεριληπτικό Τουρισμό

Panagiota Polymeropoulou
Event date 5 Dec '22 - 1 Jul '23
Event location Online • Greece
0 comments
0 likes

Ανήκεις στο προσωπικό πρώτης γραμμής ή είσαι μάνατζερ και θέλεις να επιμορφωθείς
στον προσβάσιμο Τουρισμό;
Eπίλεξε ΕΝΑ από τα δύο προγράμματα

 - Προσωπικό πρώτης γραμμής για τον προσβάσιμο Τουρισμό [https://kedivim.eap.gr/?page_id=10535]    ή
- Στέλεχος διαχείρισης (manager) για τον προσβάσιμο Τουρισμό [https://kedivim.eap.gr/?page_id=10440]

-- Παρακαλούμε να προχωρήσετε άμεσα στην αίτηση του ΚΕΔΙΒΙΜ με τη συμπλήρωση των στοιχείων και την ανάρτηση των δικαιολογητικών που σας ζητούνται.

Ημερομηνία έναρξης: 5 Δεκεμβρίου 2022 Θεματικό Πεδίο: Συμπεριληπτικός Τουρισμός

Τα προγράμματα αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου In-Tour .

Τα προγράμματα θα διατεθούν από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ!
Θα δοθούν Πιστοποιητικά Συνεχιζόμενης Κατάρτισης.

Files